Si quieres formar parte de Frontend Spain, regístrate a través de nuestro formulario de registro

Search alphabetically (by last name):
Now viewing 1 through 10 of 1025 Miembros found.
 • Rayford Abdul

  rayfordabdul Álava

  Nuclear Medicine Technologist Bennett Selway from Huntsville, has numerous passions that include model rockets, monster legends hack download and bringing food to the. Likes to visit unknown cities and spots like Spišský Hrad and the Associated Cultural Monuments.

 • Brendan Abe

  brendanabe Álava

  My name is Brendan and I am studying Psychology and Continuing Education and Summer Sessions at Tiefenbach / Germany.

 • Tonja Abercrombie

  tonjaabercrombi Álava

  Hello! My name is Swedish male :D. My interest is Insect collecting!

 • Letha Able

  lethaable568 León

  Topical prescription acne medicines function well for people who have light to severe acne troubles, while systemic prescription acne medicines work wonders for individuals that are experiencing moderate to serious acne problems.

 • Pearline Abreu

  pearlinabreu Álava

  My name is Pearline (39 years old) and my hobbies are Table tennis and Skateboarding.

 • Beulah Ackerman

  rowbeulahyn Teruel

  Kulturystyka – amatorska czyli profesjonalna dyscyplina sportu. Polega na ewoluowaniu postawy cia,a poprzez hipertrofię mięśni szkieletowych w efektu szkoleń konkretnych wdrożonych z oskarżeniem; z symultanicznym maksymalnie przypuszczalnym zniżeniem tkanki t,uszczowej podskórnej w zamys,u lepszego uwidocznienia mięśni. Historia Kulturystyka pochodzi się z praktykowań treningowych osi,ków a zapaśników z pozosta,ej po,ów XIX wieku. Za poprzednika wspó,czesnej kulturystyki uważa się niemieckiego osi,ka Eugena Sandowa, który zachodzi, z popisami cyrkowymi w rożnych obrębach na prze,omie XIX i XX wieku. Kulturystyka jako dziedzina sportowa wy,uska,a się pod zmierzch latami 40. w USA za materią braci Bena zaœ Joe Weiderów, którzy w 1946 zaprojektowali IFBB. Jednym z najs,ynniejszych kulturystów istnieje Arnold Schwarzenegger, który zwycięży, 7 tytu,ów Mr. Olympia (1970-1975 natomiast 1980) zaœ 5 tytu,ów Mister Universe. Wielokrotnie ujarzmia, temuż nagród w turniejach Mister World, Mister International czy Mister Europe. Od 1970 roku urządzane są również zawody dla niewiast. Podzia, Kulturystyka dziali się na trzy g,ówne rad: kulturystykę naturalną - gdzie obowiązuje prawdziwy interdykt przyjmowania podejrzanych środków dopingujących takich gdy steroidy anaboliczno-androgenne, inkret postępu, insulina czy diuretyki; kulturystykę "skrajną" - najszerzej wziętą (kojarzoną z formami braci Weider czy tegoż Arnolda Schwarzeneggera), której celem jest dostanie perfekcyjnej gór mięśniowej; zawodnicy podzieleni są na wersje wagowe; kulturystykę idealną - w której pozycja rozbiorem na kategorie wzrostowe przed,ożono samej obniżenia ważnoœci (wg PZKFiTS): kategoria do 170,0 cm: maksymalna powaga = (wzrost – 100) + 2 kg; ranga 170,1-175,0 cm: optymalna waga = (wzrost – 100) + 4 kg; ranga 175,1-180,0 cm: perfekcyjna powaga = (wzrost – 100) + 6 kg; jakoœć 180,1 cm a więcej: 180,1-190,0 cm: maksymalna istotnoœć = (wzrost – 100) + 8 kg, 190,1-198,0 cm: perfekcyjna powaga = (wzrost – 100) + 9 kg, 198,1 cm oraz więcej: maksymalna powaga = (wzrost – 100) + 10 kg. Ocena Podczas zawodów taksowany istnieje design zawodników (jakość umięśnienia, izolacja mięśni, symetria zaœ proporcje pojedynczych partii). Prezentacja mięśni przebywa się wed,ug określonego wzoru pozowania: maska "mięśnie dwug,owe ramion frontem" (ocena bicepsów i ich związku do tricepsów; diagnoza czci mięśni czworog,owych ud do mięśni wypuk,ych ,ydek; ocena związku d,ugości tu,owia do d,ugości lebiegi natomiast d,ugości ud do d,ugości podudzi); mina "mięśnie najszersze szczytu frontem" (ocena każdych mięśni widzianych od frontu; weryfikacja związku mięśni najszerszych daszka do bioder i talii); maniera "mięśnie klatki piersiowej bokiem" (ocena mięśni klatki piersiowej, mięśni naramiennych, rozga,ęzień, przedramion, ud zaœ podudzi; weryfikacja czci gir w związku do tu,owia); sztucznoœć "mięśnie dwug,owe skrzyde, ty,em" (ocena każdych mięśni percypowanych od ty,u); nienaturalnoœć "mięśnie najszersze dachu tuczy,em" (ocena stosunku koturnowej części truch,a do dolnej i stosunku mięśni naramiennych i najszerszych wierzcho,ka do talii oraz do mięśni ud); sztucznoœć "mięsień trójg,owy ramienia bokiem" (ocena tricepsa, mięśnia dwug,owego uda a mięśni ,ydki); maniera "mięśnie ka,duna przodem" (ocena mięśni typowych ka,duna zaœ mięśni czworog,owych uda); W pozosta,ej części dopuszczalne jest sporządzenie prezentacji w ramach systemu samowolnego, też z wyczerpaniem choreografii. Federacje Rozwojem kulturystyki na świecie nadzoruje Międzynarodowa Federacja Kulturystyki i Fitnessu (IFBB), jakkolwiek w Polsce od 1989 istnieje Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Si,owego. A także: NABBA, IBFA, WBBF/WFF, WABBA (World Amateur Body Building Association), NAC zaœ wiele mniejszych federacji.

 • Colby Ainslie

  colbyainslie581 Palencia

  Name: Colby Ainslie My age: 28 years old Country: United States Home town: Fillmore ZIP: 93015 Street: 1840 Leisure Lane

 • Carlota Alden

  carlotaalden4 Alicante

  Many house computers feature audio-player application already installed. Look at the private user guide if you're unsure. * Have outstanding hearing capabilities. You'll have to manage to pay attention cautiously to be able to hrs associated with audio tracks without missing out on anything at all. * Have got great inputting expertise (80-95 words each minute). The particular more rapidly it is possible to type, the greater funds you possibly can make. * Manage to work with detail and a spotlight for you to depth. hourtrans.com

 • Del Alexander

  delalexander Lérida

  I like my hobby Machining. Seems boring? Not! I to learn Swedish in my free time.

 • Caren Alfaro

  carenalfaro Álava

  Hi, everybody! My name is Caren. It is a little about myself: I live in United Kingdom, my city of Cloughton Newlands. It's called often Northern or cultural capital of . I've married 2 years ago. I have two children - a son (Mirta) and the daughter (Luke). We all like Freerunning.